OSNOVNOŠKOLCI

Sa završetkom pohađanja vrtića i polaskom u školu u životu djece dolazi do jedne od većih promjena koja će im se dogoditi u toj životnoj fazi. Promjena objekta, novi prijatelji, novi ritam i obveze koje stoje pred osnovnoškolcima često su puta stresni faktori s kojima se djeca više ili manje moraju nositi. Prilagodba na školu je često puta teška i zahtijeva vrijeme kako bi se stvari ustalile, a djeca prilagodila na nove okolnosti i izazove koji su pred njima. 


Upravo zbog toga što su navedene promjene same po sebi velike, odlučili smo naš osnovni program za predškolce nadopuniti i nadograditi programom namijenjenim osnovnoškolcima, kako bismo im olakšali prijelaz iz vrtića u školu i uz to nastavili s kvalitetnim sportskim odgojem. 


Program provodimo na četiri lokacije, u Varšavskoj, Šalati, Trnjanskoj i Sloboštini. Na taj način naši mali sportaši koji su završili svoj vrtićki put mogu nastaviti trenirati sa svojim prijateljima i steći nove prijatelje iz drugih škola. 


Program za osnovnoškolce, namijenjen djevojčicama i dječacima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, osigurava kvalitetnu nadogradnju na predškolski program, nastavljajući tako ravnomjeran razvoj motoričkih i koordinacijskih sposobnosti te je odlična priprema za eventualnu kasniju specijalizaciju i usmjeravanje ka bavljenju jednim sportom. 


Detalji

Nastavak kvalitetnog sportskog odgoja


Olakšavanje prijelaza iz vrtića u školu


Stjecanje novih školskih prijatelja


mjesečna članarina 250kn

GRUPE I TERMINI

TRENERI

Molimo Vas da se prilikom prijave pridržavate dobnih granica koje su navedene uz određenu grupu. Ukoliko prijavljeno dijete dobno ne pripada u prijavljenu grupu, zadržavamo pravo premještanja djeteta u odgovarajuću grupu. Ako iz nekog razloga niste dobili povratnu informaciju nakon prijave (24 h) ili imate problema s online prijavom molimo da svoju prijavu pošaljete na: malisportasi@malisportasi.hr.