EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA LJETNOM KAMPU

Objavljeno: 05.07.2020.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA LJETNOM KAMPU

EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA KAMPU:

1.Kamp se organizira na vanjskim i otvorenim prostorima i terenima (osim u slučaju kiše)

2.Na bazenu su prisutna samo djeca iz kampa Malih sportaša (nema drugih plivača)

3.Obavezna je upotreba dezinficijensa prilikom ulaska i boravka na kampu

4. Molimo Vas da ne dolazite na kamp ako se Vi ili Vaši ukućani ne osjećate dobro ili imate
povišenu temperaturu i kašljete te obavezno obavijestite voditelja kampa

5. Molimo Vas da se za vrijeme boravka u svim prostorima pridržavate odredbe
socijalne distance